Siedmioro zasłużonych dla Pułtuska

Ryszard Gbiorczyk, artysta malarz, Elżbieta Iwanowska, nauczycielka i pedagog, prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki, badacz w zakresie mineralogii, Zdzisław Pieńkos, nauczyciel i trener, Liliana Waleśkiewicz, animatorka kultury i pedagog zostali uhonorowani medalami „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”. Oprócz nich medalami zostali wyróżnieni pośmiertnie: Bonifacy Kozłowski, choreograf i kierownik artystyczny zespołów ludowych oraz Grzegorz Śniadowski, kierownik Nadzoru Wodnego, wodniak.

Radni uchwały podjęli 17 września podczas uroczystej sesji jednogłośnie. 

Z wnioskami o przyznanie medali wystąpili (odpowiednio): Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Dom Polonii w Pułtusku, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Towarzystwo Meteorytowe we Wrocławiu, Miejski Klub Sportowy „Narew” w Pułtusku i Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w Warszawie oraz ponownie Klub Radnych PiS, a także: burmistrz Wojciech Gregorczyk, którego poparł Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, i Klub Radnych Pułtuskiego Forum Samorządowego. Komitet ds. honorowego wyróżnienia i odznaczenia Miasta Pułtusk 30 sierpnia pozytywnie zaopiniował wnioski i wystąpił do Rady Miejskiej o nadanie medali, będących wyrazem uznania za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta Pułtuska i jego mieszkańców.

 

Sylwetki wyróżnionych medalami w "TC" nr 41 z 12.10.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl