Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 15 maja 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl
  • Zmiany w ciechanowskiej delegaturze WIOŚ

    14.10.2019 21:30:00

    Mazowiecki inspektor ochrony środowiska w Warszawie powierzył Małgorzacie Pałce pełnienie obowiązków kierownika ciechanowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

    Czytaj dalej