Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 30 lipca 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl
  • Nie jesteś swój, nie dostaniesz nic...

    16.12.2020 09:00:00

    Do żadnego z samorządów w powiecie żuromińskim nie trafi nawet złotówka z rozdziału drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego na walkę z ekonomicznymi skutkami pandemii . Dlaczego? Samorządowcy mówią wprost, że pieniądze dostały gminy, miasta i powiaty, które są bliskie partii rządzącej.

    Czytaj dalej