Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 05 sierpnia 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl
  • Książki w czasach komputerów

    04.03.2020 08:10:00

    Czy w takich niewielkich gminach jak Glinojeck biblioteki publiczne są jeszcze komuś potrzebne? - Zdecydowanie tak. Biblioteki publiczne są bardzo potrzebne przede wszystkim w tak niewielkich gminach jak nasza. Pełnią m.in. rolę centrów informacyjnych, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu i integrują lokalne środowiska. Ponadto przechowują ślady naszej przeszłości – stwierdza Urszula Wróblewska, kierowniczka Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku.

    Czytaj dalej