Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 21 lutego 2020

  • Na obwodnicę trzeba czekać ponad 20 lat?

    16.07.2019 07:00:00

    Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański zwrócił się na piśmie do burmistrz gminy i miasta Żuromin o informacje na temat podjętych działań w sprawie drugiej części obwodnicy. Odpowiedź jaką otrzymał, nie jest zbyt optymistyczna.

    Czytaj dalej