Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 14 grudnia 2019

  • Krzysztof Milewski – prezesem TBS

    29.03.2018 14:00:00

    Od 27 marca funkcję prezesa zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pułtusku pełni Krzysztof Sylwester Milewski, ceniony radca prawny. Objął to stanowisko po Andrzeju Wiśniewskim, który zakończył sprawowanie funkcji prezesa na własną prośbę 26 marca.

    Czytaj dalej