Tygodnik Ciechanowski

Poniedziałek, 20 września 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl
  • Nowoczesna diagnostyka ciechanowskiej kardiologii

    30.09.2020 09:30:00

    Ciechanowski oddział kardiologiczny wdrożył nowoczesną diagnostykę w leczeniu choroby wieńcowej. Stosuje się tu dwie metody. Dla poprawy oceny istotności zwężenia, konieczne bywają pomiary parametrów przepływu krwi przez zwężone naczynie – które umożliwia metoda FFR. Ocena FFR opiera się na pomiarach ciśnienia bezpośrednio w tętnicach wieńcowych. Uzyskane wyniki decydują o wyborze metody leczenia.

    Czytaj dalej